Strona główna Terminy szkoleń i kursów Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2018-01-20
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1600,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
850,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
850,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

 

I.  PRAWO PRACY (20 godz.)

1. Podstawowe zasady prawa pracy, nawiązanie i elementy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontrakt menadżerski, zagadnienia związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, zatrudnianie pracowników tymczasowych.

2. Obowiązki pracodawców względem pracowników, zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji, odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie  powierzone.     

3. Rozwiązywanie umów o pracę, rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wypowiedzenie, zmiana warunków zatrudnienia, zwolnienia grupowe.       

4. Problematyka czasu pracy – planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.

5. Urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem.  

 

II. WYNAGRODZENIA (34 godz.)

1. Wynagrodzenia pracownicze, ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia z wynagrodzenia, charakterystyka wynagrodzeń: składniki, systemy i regulaminy wynagrodzeń.

2. Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń i pozostałe). 

3. Wynagrodzenia: wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie za pracę w godzinach  nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

4. Rozliczenia z urzędem skarbowym: opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych, opodatkowanie przychodów zleceniobiorców, wykonawców dzieła i menedżerów w tym osób zagranicznych. 

5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (pracowników, i zleceniobiorców), wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady finansowania składek, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, rodzaje formularzy  zgłoszeniowych i rozliczeniowych. (4 godz.)  

6. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady nabywania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenia rehabilitacyjne, zasady postępowania przy wypłacie zasiłków, dokumentacja zasiłkowa. 

7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność płatnika w świetle ustaw podatkowych.
  

III. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (16 godz.)

Wariant 1:

1. Program SYMFONIA moduł Kadry i płace (8 godz.)   

2. Program PŁATNIK (8 godz.)

 

Wariant 2:

1. Program OPTIMA moduł Kadry i płace (12 godz.)

2. Program PŁATNIK (4 godz.)


IV. EGZAMIN (3 godz.)          


Zajęcia komputerowe:
1. Program SYMFONIA (8 godz.) - grupy prowadzone w Lublinie; Program INSERT (8 godz.) - grupy prowadzone w Zamościu
2. Program PŁATNIK (8 godz.) - grupy prowadzone w Lublinie i w Zamościu

Liczba godzin: 73 (w tym 3 godziny egzaminu)
Odpłatność: 1.600 zł
System kształcenia: sobotnio-niedzielny
Czas trwania: ok. 4 miesiące

Metodyka prowadzenia zajęć:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
- podręczniki,
- nauka własna słuchacza.

Organizacja
Zajęcia odbywają się z reguły co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 9.00-14.00/15.30
Zajęcia w Lublinie prowadzone są w trzech lokalizacjach: Gimnazjum nr 9 (ul. Lipowa 25), sale przy ul. Sądowej 5 i 8.
Zajęcia w Zamościu odbywają się przy ul. Kilińskiego 85.
 

Płatność
Należność za kurs w wyskości 1.600 zł lub I ratę w wysokości 850 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.
Podanie o rozłożenie płatności na raty.

Wydawane dokumenty:
1) Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Par. 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
2) Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: