Strona główna Aktualności Dzień Księgowego 2017 (fotorelacja)

Dzień Księgowego 2017 (fotorelacja)

W dniu 2 czerwca 2017 roku Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie świętował jubileusze 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich, 88-lecia własnej działalności oraz Dzień Księgowego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób, w tym:  członkowie zwyczajni,  przedstawiciele członków wspierających, władze statutowe oraz zaproszeni goście. 

Galę jubileuszową prowadziła Kol. Anna Janik-Czop – skarbnik Zarządu Oddziału. Powitała zebranych, poinformowała, że rok 2017 uchwałą Zarządu Głównego SKwP został ogłoszony  Rokiem Księgowego.  W imieniu nieobecnego z powodu choroby Pana Stefana Czerwińskiego – prezesa Zarządu wszystkim obecnym przekazała najlepsze życzenia z okazji jubileuszy, pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z pracy zawodowej.

 

Kol. Mariusz Drozd – wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu Oddziału przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił historię ruchu księgowych na Lubelszczyźnie.

 

Głos zabrali również zaproszeni goście składając gratulacje oraz życzenia dla Pana Prezesa, Zarządu, pracowników oraz członków organizacji z okazji Dnia Księgowego i jubileuszu 110-lecia działalności SKwP.

 

Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań członkom i pracownikom za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz organizacji. 

 

Wyróżnionym członkom wręczono Medale 700-lecia Miasta Lublin przyznane przez Pana dr Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin.

 

Biuro Rachunkowe „DEBET” Stanisława Skorupa  z siedzibą w Dzierzkowice Wola otrzymało List akredytacyjny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kolejny już rok.  

 

Wręczono srebrne i złote odznaczenia „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” dla członków zwyczajnych oddziału.

 

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji nt. „Firmy rodzinne”, przeprowadzonej przez Panie Anię i Igę Sarzyńskie z Pracowni Artystycznej Sarzyński z Kazimierza Dolnego. Kontynuatorki stuletniej piekarniczej tradycji rodzinnej w ciekawy sposób omawiały wyświetlane  slajdy przedstawiające historię firmy od momentu powstania do czasów obecnych. Tym samym przypomniano zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu właścicieli i pracowników firma odnosi sukcesy w kraju i za granicą. Wystąpienie zyskało wielkie uznanie słuchaczy.

 

Po przerwie kawowej obył się spektakl „Ludzie inteligentni” - to komedia w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza na podstawie sztuki Marca Fayeta. Spektakl okazał się wspaniałym wydarzeniem wieczoru.

Obchody jubileuszy zakończyły się bankietem.