Strona główna Aktualności III Wojewódzki Konkurs „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

III Wojewódzki Konkurs „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS

WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE

 

we współpracy

 

 

organizuje:

 

III Wojewódzki Konkurs „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

 

Celem Konkursu wiedzy z rachunkowości jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań problematyką rachunkowości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz podnoszenie poziomu nauczania.

 

Merytorycznie konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej.

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje szkolne,

Etap II – eliminacje wojewódzkie.

 

Na każdym etapie konkursu obowiązują treści nauczania i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista obejmujące:

  • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego,
  • przeprowadzanie analizy finansowej.

Rozstrzygnięcie II etapu nastąpi 9 grudnia 2015 roku w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie przy ul. Podwale 11.

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie

Załącznik nr 2 - zgłoszenie uczniów do udziału w II etapie Konkursu

Załącznik nr 3 - Zalecana literatura