Strona główna Aktualności Laureaci VI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

Laureaci VI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

W Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie w dniu 14 grudnia 2018 roku zakończył się VI Wojewódzki Konkurs „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Tradycyjnie konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina, Kuratora Oświaty  oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tematyka konkursu obejmowała swoim zakresem zagadnienia z rachunkowości finansowej, przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: eliminacje szkolne i wojewódzkie. W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 40 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych. Test konkursowy składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie testu uczniowie mieli godzinę zegarową. Każdy uczestnik mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów, w przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów kolejność miejsc ustalona została na podstawie kolejności złożenia pracy.

Nagrody dla laureatów: laptop, dwa tablety oraz inne upominki ufundował oddział Okręgowy SKwP w Lublinie. Nagrody zwycięzcom wręczyli Pani Urszula Gralewska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Pan Wojciech Polak – Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Przewodnicząca Komisji dr Małgorzata Kamieniecka - prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS i członek Zarządu SKwP Oddziału Okręgowego w Lublinie gratulując laureatom wyraziła nadzieję, że udział w konkursie przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania wiedzą z rachunkowości oraz zachęci do dalszego kształcenia na kierunkach związanych w rachunkowością.

Laureaci VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych:

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

Miejsce
finałowe

1.

Bąk Monika

ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

I

2.

Sobieszek Marek

ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim

II

3.

Krawczyk Dominik

ZS nr 3 im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim

III

4.

Kochnio Olga

ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim

IV

5.

Baum Laura

ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

V

6.

Smolak Natalia

ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

VI

7.

Kotiuk Katarzyna

ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

VII

8.

Zalewski Paweł

ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim

VIII

9.

Gągała Monika

ZS nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach

IX

10.

Niewęgłowska Marta

ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim

X