Strona główna Aktualności Laureaci X Międzyuczelnianego konkursu wiedzy z rachunkowości dla studentów

Laureaci X Międzyuczelnianego konkursu wiedzy z rachunkowości dla studentów

W Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie w dniu 14 maja 2019 roku zakończył się X Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy o Rachunkowości dla studentów pt. Istota rachunkowości w gospodarce”. Tradycyjnie konkurs został zorganizowany przy współudziale pracowników naukowych związanych z rachunkowością lubelskich uczelni: UMCS oraz KUL Jana Pawła II. Ideą konkursu było inspirowanie studentów do intensywnego zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego. Do konkursu zgłosiło się 37 studentów z lubelskich uczelni.

Pierwszy etap odbył się 9 kwietnia 2019 r., w którym studenci rozwiązywali test z 60 pytaniami obejmującymi następujące obszary rachunkowości: rachunkowość finansową z elementami MSR/MSSF, rachunkowość zarządczą i analizę finansową. Kapituła konkursu zakwalifikowała do drugiego etapu 5 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

W etapie drugim studenci odpowiadali na wylosowane pytania problemowe. Uhonorowaniem laureatów były nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody – laptop, bon na kurs II stopnia ścieżki edukacyjnej zawodu księgowego, tablet oraz nagrody książkowe - zapewnił Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie. Osoby biorące udział w II Etapie konkursu mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie audytorskiej Doradca Sp. z o.o.

I miejsce zajęła Pani Karolina Ryba, II miejsce Pani Magdalena Putowska, III miejsce Pan Artur Łapa  - studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Komisja konkursowa w składzie: dr Małgorzata Kamieniecka – prodziekan wydziału Ekonomicznego UMCS, dr Agnieszka Nóżka – UMCS, dr Anna Spoz – KUL Jana Pawła II oraz Pani Anna Janik-Czop  – biegły rewident bardzo wysoko oceniła poziom wiedzy finalistów. Członkowie komisji gratulując laureatom wyrazili nadzieję, iż udział w konkursie w istotny sposób przyczyni się do zmiany w postrzeganiu pracy księgowego, od którego wymaga się znakomitego wykształcenia, stale aktualizowanej wiedzy oraz działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.