Strona główna Aktualności VI Wojewódzki konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

VI Wojewódzki konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

VI WOJEWÓDZKI KONKURS

WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

 

we współpracy z:

Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

organizuje:

VI Wojewódzki Konkurs „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

 

Celem Konkursu wiedzy z rachunkowości jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań problematyką rachunkowości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz podnoszenie poziomu nauczania.

Merytorycznie konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje szkolne,

Etap II – eliminacje wojewódzkie.

Na każdym etapie konkursu obowiązują treści nauczania i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista obejmujące:

  • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego,
  • przeprowadzanie analizy finansowej.

II etap konkursu odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie przy ul. Podwale 11.

 

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia szkoły

Formularz zgłoszenia ucznia