Strona główna Aktualności Wyniki VIII Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów

Wyniki VIII Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów

W Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie w dniu 21 kwietnia 2017 roku zakończył się VIII Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy o Rachunkowości dla studentów pt. „Zastosowanie rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem”. Tradycyjnie konkurs został zorganizowany przy współudziale pracowników naukowych związanych z rachunkowością z trzech lubelskich uczelni UMCS, KUL Jana Pawła II oraz Politechniki Lubelskiej. Ideą konkursu było inspirowanie studentów do intensywnego zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego. Do konkursu zgłosiło się 27 studentów z UMCS i KUL.

Pierwszy etap odbył się 17 marca 2017 r., w którym studenci rozwiązywali test z 60 pytaniami obejmującymi następujące obszary rachunkowości: rachunkowość finansową z elementami MSR/MSSF, rachunkowość zarządczą i analizę finansową. Kapituła konkursu zakwalifikowała do drugiego etapu 5 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

W etapie drugim studenci odpowiadali na wylosowane pytania problemowe. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom ich wiedzy. Uhonorowaniem laureatów były nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody – laptop, bon na kurs II stopnia ścieżki edukacyjnej zawodu księgowego, tabet - zapewnił Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie. Dwie książki autorskie - nagrody za IV i V miejsce ufundowała Pani dr hab. Helena Żukowska prof. KUL. Osoby biorące udział w II Etapie konkursu mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie audytorskiej Doradca Sp. z o.o.

I miejsce zajęła Pani Patrycja Fijołek, II miejsce Pan Tomasz Kowalczyk, III Pani Karolina Kraszewska - studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodnicząca Komisji II etapu Konkursu Pani Anna Janik-Czop oraz dr Małgorzata Kamieniecka – Zastępca Przewodniczącej z UMCS i pozostali członkowie, dr Agnieszka Nóżka – UMCS i dr Anna Spoz – KUL Jana Pawła II gratulując laureatkom wyrazili nadzieję, iż udział w konkursie w istotny sposób przyczyni się do zmiany w postrzeganiu pracy księgowego, od którego wymaga się znakomitego wykształcenia, stale aktualizowanej wiedzy oraz działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.  

Po rozdaniu nagród Przewodnicząca Komisji  zaprosiła wszystkich uczestników na poczęstunek.

 

Fot. Rozpoczęcie II etapu konkursu

 

 

Fot. I miejsce zajęła Pani Patrycja Fijołek

 

 

Fot. II miejsce zajął Pan Tomasz Kowalczyk

 

 

Fot. III miejsce zajęła Pani Karolina Kraszewska

 

 

Fot. Laureaci VIII Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy o Rachunkowości

 

 

Fot. Komisja konkursowa i Laureaci