Strona główna Aktualności Zwycięzcy IX Międzyuczelnianego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla studentów

Zwycięzcy IX Międzyuczelnianego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla studentów

W Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie w dniu 11 maja 2018 roku zakończył się VIII Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy o Rachunkowości dla studentów pt. „„Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie”. Tradycyjnie konkurs został zorganizowany przy współudziale pracowników naukowych związanych z rachunkowością lubelskich uczelni: UMCS oraz KUL Jana Pawła II Ideą konkursu było inspirowanie studentów do intensywnego zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego. Do konkursu zgłosiło się 42 studentów z UMCS i KUL.

Pierwszy etap odbył się 23 kwietnia 2018 r., w którym studenci rozwiązywali test z 60 pytaniami obejmującymi następujące obszary rachunkowości: rachunkowość finansową z elementami MSR/MSSF, rachunkowość zarządczą i analizę finansową. Kapituła konkursu zakwalifikowała do drugiego etapu 6 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

W etapie drugim studenci odpowiadali na wylosowane pytania problemowe. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom ich wiedzy. Uhonorowaniem laureatów były nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody – laptop, bon na kurs II stopnia ścieżki edukacyjnej zawodu księgowego, tabet - zapewnił Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie. Dwie książki autorskie - nagrody za IV i V miejsce ufundowała Pani dr hab. Helena Żukowska prof. KUL. Osoby biorące udział w II Etapie konkursu mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie audytorskiej Doradca Sp. z o.o.

I miejsce zajęła Pani Agnieszka Mordel, II miejsce Pani Patrycja Fijołek, III - Pani Aneta Madej  - studentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodniczący Komisji Pan Stefan Czerwiński oraz dr Małgorzata Kamieniecka – Zastępca Przewodniczącej z UMCS i pozostali członkowie, dr Agnieszka Nóżka – UMCS i dr Anna Spoz – KUL Jana Pawła II gratulując laureatkom wyrazili nadzieję, iż udział w konkursie w istotny sposób przyczyni się do zmiany w postrzeganiu pracy księgowego, od którego wymaga się znakomitego wykształcenia, stale aktualizowanej wiedzy oraz działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.