Kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Lublinie
NIP: 526-030-79-56
REGON: 007026416-00097
PKD: 9412 Z - Działalność organizacji profesjonalnych

Godziny pracy: 7.30 - 15.30 (pn-pt)

Stefan Czerwiński - Prezes Zarządu
20-011 Lublin
Al. Piłsudskiego 1a (mapa dojazdu: otwórz)
tel. 81 532 20 11
email: info@skwp.lublin.pl


ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Kształcenia
Oddziału Okręgowego w Lublinie

(adres jw)
tel. 81 532 28 17
email: szkolenia@skwp.lublin.pl

Organizacja szkoleń
Katarzyna Górska
- Dyrektor tel. 81 532 28 17 wew. 242 email: k.gorska@skwp.lublin.pl
Aneta Czarnocka - Referent ds. szkoleniowych tel. 81 532 28 17 wew. 245 email: a.czarnocka@skwp.lublin.pl

Sprawy członkowskie, szkolenia 
Milena Wojtiuk - Specjalista ds. szkoleniowych, organizacyjnych i statutowych tel. 81 532 28 17 wew. 237 email: m.wojtiuk@skwp.lublin.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Monika Boguszewska - Główna Księgowa tel. 81 532 28 17 wew. 252
Ewa Sawecka - Księgowa wew. 231
Alina Sztylko - Księgowa wew. 230

KSIĘGARNIA EKONOMICZNA (pn-pt. 7.30-15.30; sobota: nieczynne)
Paweł Romanek - Referent ds. szkoleniowych 
tel. 81 532 28 17
ksiegarnia@skwp.lublin.pl


Oddział Terenowy w Zamościu
Godziny pracy: 7.30-15.30 (pn-pt)
ul. Kilińskiego 85
22-400 Zamość

Teresa Dziedzic - Specjalista ds. organizacyjno - szkoleniowych - tel. 84 638 01 60, email: zamosc@skwp.lublin.pl