Strona główna Ogłoszenia Główna Księgowa/Główny Księgowy

Główna Księgowa/Główny Księgowy

2014-04-09, Lublin

Firma Jubilerska poszukuje kandydatów na stanowisko: GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A

ZADANIA
•    dekretacja dokumentów,
•    terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
•    prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
•    przeprowadzanie okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych),
•    przeprowadzanie klasyfikacji kosztów własnych i kosztów uzyskania przychodu,
•    rozliczanie faktur importu i eksportu ,WNT, WDT oraz różnic kursowych,
•    przeprowadzenie bieżącej kontroli finansowo-księgowej,
•    sporządzanie deklaracji ZUS, PIT,
•    prowadzenie rejestru podatku VAT,
•    sporządzanie przelewów wynagrodzeń,
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie),
•    sporządzanie bilansu zysków i strat,
•    sporządzanie bilansu i rachunku wyników na koniec miesiąca
•    sporządzanie okresowych raportów dla kierownictwa na temat wpływów i wypływów finansowych
•    inne prace zlecone przez przełożonego

WYMAGANIA
•    wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość),
•    min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
•    bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej
•    znajomość przepisów prawa podatkowego
•    doświadczenie w zarządzaniu pracy zespołu
•    znajomość programów pakietu MS Office
•    znajomość programu Symfonia finanse i księgowość, Płatnik
•    rzetelność
•    dokładność
•    terminowość i sumienność

OFERUJEMY:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- samodzielność w realizacji zadań
- możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności
- perspektywę rozwoju zawodowego
- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty (CV ze zdjęciem, list motywacyjny) prosimy przesłać na adres: malgorzata.wsliwinski@wsliwinski.pl

Informujemy, że odpowiadamy jedynie na wybrane oferty.
Prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.