Strona główna Ogłoszenia Główna Księgowa/Główny Księgowy

Główna Księgowa/Główny Księgowy

2016-11-10, Lublin

Obowiązki, które będą należeć do osoby wyłonionej w procesie rekrutacji to:

- wynikające z ustawy o rachunkowości,

- nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,

- dokonywanie rozliczeń prawno-podatkowych,

- sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT),

- sporządzanie deklaracji (US, ZUS, GUS),

- sporządzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- czynny udział w sporządzaniu Planów Działalności Gospodarczej,

- sporządzanie raportów i sprawozdań bieżących,

- zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

- uczestnictwo w zebraniach i posiedzeniach organów Spółdzielni wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu i regulaminów.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe,

- uprawnienia predysponujące do pracy na stanowisku Głównego Księgowego,

- min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości (doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej jest istotnym atutem),

- doskonała znajomość prawa podatkowego, spółdzielczego, ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,

- praktyczna znajomość zarządzania finansami,

- biegła znajomość programów komputerowych fakturujących, księgowych FK, kadrowo-płacowych,

- dobra organizacja pracy i inicjatywa,

- samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Osoby, które byłyby zainteresowane ofertą proszone są o wysyłnie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla procesu rekrutacji, list motywacyjny na następujący adres mailowy:

prezes@smtransportowiec.pl z nazwą stanowiska w temacie.