Strona główna Ogłoszenia Samodzielny księgowy

Samodzielny księgowy

2016-08-02, Lublin

Opis stanowiska:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów naszej firmy:
- Księgowanie dokumentów
- Wykonywanie wszystkich czynności związanych z zamknięciem miesiąca i roku
- Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
- Sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań finansowych
- Uzgadnianie dzienników i ewidencji z kontami księgi głównej
- Wykonywanie wszystkich czynności związanych ze spo­rzą­dza­niem spra­woz­dań finan­so­wych i rapor­tów okresowych
- Kon­trola pra­wi­dło­wo­ści dokumentacji
- Nad­zór nad obie­giem doku­men­tów księgowych
- Stały kon­takt z klien­tami firmy

 

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse)
- Co najmniej 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w prowadzeniu pełnej księgowości podmiotów gospodarczych
- Znajomość prawa w zakresie niezbędnym na aplikowanym stanowisku
- Znajomość pakietu Microsoft Office (MS Excel, MS Word)
- Zna­jo­mości sys­temu Comarch Optima lub XL
- Mile widzialna umiejętność posługiwania się językiem angielskim

 

Pożądane cechy: 
- Wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność
- Dokładność, terminowość, staranność przy wykonywaniu obowiązków
- Umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu
- Dobra orga­ni­za­cja pracy
- Umie­jęt­ność pracy w zespole

 

Oferujemy:
- Umowę o pracę/pełny etat
- Samodzielne stanowisko
- Rozwój merytoryczny w obszarze rachunkowości
- Miłą atmosferę pracy
- Szkolenia
- Zatrudnienie w stabilnej, nowocześnie zarządzanej firmie

 

Forma kontaktu:
Cv oraz list motywacyjny proszę przesłać na adres:
rekrutacja@uchman.pl

W temacie wiadomości proszę podać nazwę stanowiska.
Dokumenty powinny zawierać podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.