Strona główna Ogłoszenia Specjalista ds. płac

Specjalista ds. płac

2018-10-31, Lublin

Specjalista ds. płac

Wymagania:
1.Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.
2.Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.
3.Znajomość programu QWANT, QWARK, VULCAN.
4.Mile widziana znajomość obsługi programu KSAT.
5.Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej PeKaO Biznes 24.
6.Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
– Administracji samorządowej,
– Kodeksu postępowania administracyjnego,
– Ustawy o rachunkowości,
– Sprawozdawczości budżetowej,
– Prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
– Zamówień publicznych,
– Karty Nauczyciela,
– Kodeksu pracy,
– Przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.
7.Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.
8.Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
9.Umiejętność współpracy w zespole.
10.Odporność na stres.
11.Komunikatywność.
12.Wysoka kultura osobista.

Zadania:

1.Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń;
3.Sporządzanie list płac;
4.Sporządzanie kalkulacji w zakresie wynagrodzeń;
5.Sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych;
6.Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz załącznikami;
7.Sprawozdanie do GUS Z - 03 – kwartalne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników; 
8.Sprawozdanie do GUS F- 03 – roczne o środkach trwałych;
9.Sprawozdanie GUS Z – 06 – roczne o zatrudnieniu, wynagrodzeniu pracowników i czasie pracy,  Z-12 wylosowane losowo;
10.Wyjaśnienia i sprostowania dla ZUS;
11.Przygotowywanie i wprowadzanie do SIO danych finansowych dotyczących kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, koszty i wydatki;
12.Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczania projektów unijnych;
13.Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej usług turystycznych dla uczniów i pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zamówieniami publicznymi.
14.Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonego zakresu obowiązków.
15.Spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
- ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada czteroletnią praktykę w księgowości

Preferowana forma kontaktu:nr telefonu - dział kadr 814438530 w. 118 w godzinach 07.00-15.00
e-mail na, który można wysyłać swoje CV: szkola@g16-lublin.eu