Strona główna Stowarzyszenie Kluby księgowego

Kluby księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie w ramach działalności statutowej prowadzi spotkania klubów dyskusyjnych:

Kluby prowadzone w Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie:

1)  Klub Spółek Prawa Handlowego Nr 1 i Nr 2
2)  Klub Biegłego Rewidenta
3)  Klub osób prowadzących działalność gospodarczą
4)  Klub Spółdzielni Mieszkaniowych
5)  Klub Jednostek Budżetowych
6)  Klub Skarbników Samorządowych
7)  Klub Młodego Księgowego i Finansisty
8)  Klub Księgowego Biur Usługowego Prowadzenia Rachunkowości
9)  Klub Seniora
10) Klub Jednostek Służby Zdrowia
11) Klub Młodego Księgowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
12) Klub Młodego Księgowego dla uczniów ZSE i III LO w Chełmie

 

Kluby zakładowe:
13) Klub zakładowy przy WSK PZL Świdnik
14) Klub zakładowy pracowników Doradca Sp. z o.o. i SKwP
15) Klub zakładowy przy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kluby terenowe:
16) Klub Terenowy w Biłgoraju 
17) Klub Terenowy w Chełmie
18) Klub Terenowy w Puławach
19) Klub Terenowy w Radzyniu Podlaskim

Kluby w Oddziale Terenowym w Zamościu:
1) Klub Księgowego w Zamościu
2) Klub Skarbników Samorządowych w Zamościu