Strona główna Stowarzyszenie Kluby Księgowego

Kluby Księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie w ramach działalności statutowej prowadzi spotkania klubów dyskusyjnych:

Kluby prowadzone w Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie:
1) Klub Księgowego Biur Usługowego Prowadzenia Rachunkowości
2) Klub Biegłego Rewidenta
3) Klub Skarbników Samorządowych
4) Klub Jednostek Budżetowych
5) Klub Spółdzielni Mieszkaniowych
6) Klub osób prowadzących działalność gospdarczą
7) Klub Młodego Księgowego i Finansisty
8) Klub spółek prawa handlowego
9) Klub Seniora

Kluby zakładowe:
10) Klub zakładowy przy WSK PZL Świdnik
11) Klub zakładowy pracowników Doradca Sp. z o.o. i SKwP
12) Klub zakładowy przy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kluby terenowe:
13) Klub Terenowy w Biłgoraju
14) Klub Terenowy w Chełmie
15) Klub Terenowy w Puławach
16) Klub Terenowy w Radzyniu Podlaskim

Kluby w Oddziale Terenowym w Zamościu:
17) Klub Księgowego w Zamościu
18) Klub Skarbników Samorządowych w Zamościu