Cele działalności

Cele działalności Stowarzyszenia w obszarze organizacji spotkań w klubach:

- stworzenie członkom Stowarzyszenia możliwości uczestnictwa w bezpłatnych odczytach,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów z rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
- dbałość o jak największe korzyści dla członków - wyodrębnienie klubów branżowych (możliwości wyboru klubu zgodnie z obszarem zainteresowania/wykonywaną pracą),
- wymiana poglądów zawodowych,
- integracja środowiska księgowych na Lubelszczyźnie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych.