Strona główna Stowarzyszenie Kluby księgowego Deklaracja przynależności do wybranego Klubu

Deklaracja przynależności do wybranego Klubu

Przynależność do wybranego klubu księgowego członek zwyczajny wybiera wypełniając deklarację członkowską. W celu zmiany wyboru pierwotnie wybranego klubu należy zgłosić ten fakt pisemnie (emailem na adres: b. zak@skwp.lublin.pl; faksem: 81 532 28 17 lub tradycyjną pocztą) wskazując klub, którym jest członek SKwP zainteresowany.