Jak zostać członkiem

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKwP?

Osoby niebędące jeszcze członkami SKwP powinny wypełnić:

1. Deklarację członkowską SKwP (dostępna tutaj) i podpisaną przesłać ją na adres Oddziału: 20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 1a.

2. Opłacić wpisowe i składkę członkowską.


Członkostwo w Klubach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą!