Certyfikaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie posiada akredytację przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Lublinie na następujące kursy:
1. Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowych.
2. Kurs dla kandydatów na specjalistów ds. rachunkowości (samodzielnych księgowych).
3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych.
4. Podatek VAT w praktyce.
5. Rachunkowość budżetowa - od podstaw.
6. Zatrunienie i płace.