OC biur rachunkowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

W ramach współpracy naszego Oddziału z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA BROKERS, dla wszystkich biur rachunkowych reprezentowanych w Oddziale został wynegocjowany specjalny program ubezpieczeń OC, na który składają się:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego w oparciu o wymagania rozporządzenia MF z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).
  • ubezpieczenie Kadry i Płace – dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z obsługą kadr i płac.
  • ubezpieczenie Czynności Doradztwa Podatkowego – dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych.
  • oferta dwóch wiarygodnych ubezpieczycieli – AXA TUiR S.A. i PZU S.A.
  • brak regresu - ubezpieczyciele rezygnują z prawa do roszczenia regresowego w stosunku do biura rachunkowego po wypłacie odszkodowania za szkodę, która nastąpiła w wyniku rażącego niedbalstwa. Inni ubezpieczyciele żądają za to zazwyczaj dodatkowej składki.
  • wysokie sumy gwarancyjne – podniesienie sumy gwarancyjnej ponad obowiązkowe minimum – nawet do 1 mln zł !.

Program administrowany jest przez Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń na portalu frontin.pl służącym do zawierania ubezpieczeń on-line.

Niezwykle korzystna oferta gwarantuje biurom reprezentowanym w naszym Oddziale:
• znaczące zniżki od składki wyjściowej
• najniższe ceny na rynku
• łatwość zawierania ubezpieczenia
• pomoc i pilnowanie terminów płatności rat składek oraz wznowień ubezpieczenia
• specjalistyczne wsparcie w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC w związku
    z wykonywaniem zawodu
• dostęp do wiedzy w zakresie ryzyka i jego minimalizacji na www.oc-biur-rachunkowego.pl

Zapraszamy!