Oddział Terenowy i Kluby Terenowe

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie poza siedzibą prowadzi działalność w Oddziale Terenowym w Zamościu i 3 Klubach Terenowych - w Biłgoraju, Chełmie i Radzyniu Podlaskim.

Oddział Terenowy:
Zamość

Klub Terenowy: 
Biłgoraj

Klub Terenowy:
Chełm

Klub Terenowy:
Radzyń Podlaski