Oferta statutowa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapewnia możliwość:

 • rozwoju zawodowego,
 • poszerzenia wiedzy praktycznej,
 • zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi w rachunkowości, finansach i podatkach,
 • integracji ze środowiskiem osób związanych z rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi.


Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie mają prawo do bezpłatnego:

 • uczestnictwa w systematycznie organizowanych odczytach i konferencjach,
 • korzystania z konsultacji udzielanych telefonicznie lub osobiście,
 • korzystania z biblioteki i czytelni.


Dzięki uczestnictwu w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jego członkowie mają:

 • okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy zawodowe,
 • szansę pogłębienia swojej wiedzy dzięki uczestnictwie w prelekcjach prowadzonych przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
 • możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
 • dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu rachunkowości, podatków i finansów.


Dodatkowym atutem członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jest skupienie księgowych w jednej organizacji, dzięki czemu stworzona jest płaszczyzna do integracji osób pracujących w różnych firmach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Dołącz do nas już dziś – zapisz się na Członka Stowarzyszenia Księgowych >

Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia Księgowych >