Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Lublinie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Lubelszczyzny. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

Władze Oddziału Okręgowego SKwP w Lubline w kadencji 2015-2018:

Zarząd Oddziału:

Stefan Czerwiński – prezes zarzadu
Mariusz Drozd – wiceprezes ds. organizacyjnych
Anna Żurek – wiceprezes ds. szkoleniowych
Danuta Golema – sekretarz
Anna Janik-Czop – skarbnik
Lilianna Czwórnóg – członek
Monika Kaliszuk – Członek
dr Małgorzata Kamieniecka – członek
Jadwiga Kuśpit – członek
Robert Skuza – członek
Prof. dr hab. Marian Żukowski – członek
Stanisław Bida – członek

 

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Anna Sztal – przewodniczący
Halina Michalczuk – zastępca przewodniczącego
Wiesława Kierek – członek
Urszula Pańczyk – członek

 

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Stanisław Kozioł – przewodniczący
Bożena Nowicka – zastępca przewodniczącego
Halina Anna Pietroń – członek

 

Zarząd Oddziału Terenowego w Zamościu:

Stanisław Bida – prezes
Beata Iwaniszyn – wiceprezes
Iwona Mazurek – sekretarz
Grażyna Sas - członek