Strona główna Terminy szkoleń i kursów Bieżące obowiązki płatników oraz istotne zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku

Bieżące obowiązki płatników oraz istotne zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Bieżące obowiązki płatników oraz istotne zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku 

 

1.Zasady naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów uzyskiwanych przez pracowników w ramach stosunku pracy, w tym:
- zasady i warunki stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek,
- przesłanki do złożenia przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2, 
- wysokości stawki podatku po przekroczeniu dochodów z pierwszego progu skali podatkowej,
- zmiany w sposobie ustalania wysokości zaliczek na podatek wchodzące w życie od 2020 roku,
- koszty uzyskania przychodów podstawowe i podwyższone
- zasady ich naliczania po ustaniu stosunku pracy,
- koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% - czy i kiedy można je stosować?
- preferencje podatkowe dla osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

2. Zmiany w terminach wystawiania i doręczania informacji podatkowych do urzędów skarbowych PIT-11 i PIT-8C.
3. Nowe wzory deklaracji rocznych obowiązujące płatników PIT-4R i PIT -8AR.
4. Wybrane świadczenia oferowane przez pracodawców na rzecz pracowników i członków ich rodzin.
5. Należności kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, dzieła, kontrakty menedżerskie i inne) - istotne dla płatników zasady poboru podatku PIT i zasady ich dokumentowania.
6. Umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (pobór zryczałtowanego podatku dochodowego, certyfikaty rezydencji podatkowej, informacja IFT-1/IFT-1R).
7. Koszty używania przez pracowników samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych oraz w podróżach służbowych - zasady ich  dokumentowania oraz skutki podatkowe.
8. Wybrane zwolnienia przedmiotowe od podatku PIT (świadczenia finansowane ze środków ZFSS, zapomogi, świadczenia w ramach BHP, dokształcanie pracowników, świadczenia dla byłych pracowników). 
9. Skutki podatkowe organizowanych akcji marketingowych, reklamowych oraz konkursów.
10. Zasady uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz kosztów podróży służbowych.
11. Zmiany w sposobie dokonywania i składania indywidualnych rocznych zeznań podatkowych.
12. Nowe zasady opodatkowanie niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: 
-dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia,
-zwolnienie od podatku dochodów wydatkowanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
-zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia kryptowaluty,
 -podatek przy zmianie rezydencji podatkowej (Exit-Tax) oraz podatek zwany daniną solidarnościową.
13. Obowiązujące od 2019 roku zasady zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych ujętych w ewidencji środków trwałych podatnika. 
14. Ograniczenia w kosztach podatkowych przy leasingu drogich samochodów osobowych. 
15. Nowe zasady zaliczania do kosztów wydatków dotyczących używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej podatnika (samochody własne, leasingowane, wynajmowane oraz samochody „prywatne” podatnika rozliczane z uwzględnieniem ewidencji przebiegu.
16. Konsultacje, dyskusja, pytania.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób pracujących w księgowości oraz w działach kadrowo-płacowych z aktualnymi, wybranymi przepisami ustawy o PIT oraz uchwalonymi do nich zmianami. Program szkolenia obejmuje w szczególności omówienie przepisów nakładających na płatników obowiązki w zakresie naliczania i pobierania podatku oraz sporządzania i przesyłania określonych informacji do organu podatkowego. W zakresie zmian omówione zostaną, między innymi, projektowane od 2019 roku zmiany w zasadach opodatkowanie niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, nowe zasady składanie informacji podatkowych i zeznań rocznych. Omówione zostaną również nowe, zmienione zasady, zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej obowiązujące zarówno u podatników podatku PIT jak i CIT.


Prowadzący: Bożena Nowicka 

Doradca podatkowy nr wpisu 02980, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, specjalizuje się w audytach podatkowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości, jako wykładowca współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, autorka wielu artykułów prasowych z zakresu problematyki podatkowej.

Liczba godzin: 6 godzin
Czas trwania: 1 dzień  w godz. 9.00-13.50
Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Sądowa 5 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: