Strona główna Terminy szkoleń i kursów Chełm: Podatki w ramach: Bilans 2017 i projektowane zmiany na 2018 rok (CIT, PIT, VAT) w dn. 22.01.2018 r. grupa w Chełmie

Chełm: Podatki w ramach: Bilans 2017 i projektowane zmiany na 2018 rok (CIT, PIT, VAT) w dn. 22.01.2018 r. grupa w Chełmie

Miasto:
Chełm
Data rozpoczęcia:
2018-01-22
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Chełm: Podatki w ramach: Bilans 2017 i projektowane zmiany na 2018 rok (CIT, PIT, VAT) w dn. 22.01.2018 r.

Dzień II

Termin: 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00-15.00
Tematyka: Podatki: CIT, PIT, VAT 

Wykładowcy: dr Grzegorz Matysek, Bożena Nowicka, Anna Mełgieś


I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – 2 godz.
Wykładowca: dr Grzegorz Matysek – doradca podatkowy, członek zarządu DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie                

1. Podsumowanie zmian wprowadzonych do ustawy o CIT w 2017 r., w tym m.in.:
- płatności gotówkowe a koszty podatkowe,
- obowiązki płatnika a miejsce świadczenia usług przez nierezydentów,
- opodatkowanie wkładów niepieniężnych,
- obniżona stawka podatkowa (15%),
- ulga na działalność badawczo-rozwojową,
- jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100.000 zł,
2. Zasady kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych na przełomie roku podatkowego.
3. Ceny transferowe, dokumentacja podatkowa, podmioty powiązane, raje podatkowe – stan prawny na 2016 r. a stan prawny na 2017 r.
4. Pobór podatku u źródła (należności licencyjne, odsetki, zakup usług niematerialnych, dywidendy).
5. Aktualne wzory zeznań, deklaracji i informacji.
6. Obowiązki podatników i płatników CIT związane z zamknięciem roku.
7. Omówienie wybranych najnowszych ważnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, dotyczących podatku CIT.
8. Sygnalizacja zmian w CIT na 2018 r., w tym m.in.
- wprowadzenie nowego źródła przychodów z zysków kapitałowych,
- opodatkowanie podatkowych grup kapitałowych
- opodatkowanie obrotu wierzytelnościami,
- ograniczenia w zakresie prawa obciążania kosztów podatkowych wydatkami na zakup usług niematerialnych,
- koszty podatkowe a finansowanie dłużne,
- minimalny podatek dochodowy (od wartościowych nieruchomości).
9. Zagadnienia inne, pytania, dyskusja.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2 godz. 
Wykładowca: Bożena Nowicka – doradca podatkowy DORADCA Sp. z o.o., wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.     

1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze płatnika podatku PIT związane z zamknięciem roku.
2. Wybrane świadczenia oferowane przez pracodawców na rzecz pracowników i ich skutki podatkowe.
3. Należności i świadczenia na rzecz członków zarządu zatrudnionych w oparciu o kontrakty menedżerskie.
4. Zasady opodatkowania należności wypłacanych na rzecz osób fizycznych niemających w Polsce zamieszkania.
5. Najważniejsze, wybrane zmiany w przepisach ustawy o PIT obowiązujące od 2018 roku.
6. Zagadnienia inne, pytania i dyskusje.              

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – 3 godz.
Wykładowca: Anna Mełgieś – doradca podatkowy DORADCA Sp. z o.o., wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.     
                 
1. Identyfikacja obowiązku podatkowego w VAT oraz dokumentowanie i raportowanie sprzedaży:
- dokumentowanie wykonania usługi,
- data sprzedaży na fakturze i w JPK_VAT,
- błędy i pomyłki będące przyczyną korekt deklaracji VAT oraz JPK_VAT.
2. Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych:
- kategorie transakcji, do których stosuje się odwrotne obciążenie,
- stanowiska organów dotyczące opodatkowania VAT robót budowlanych,
- terminy i zasady rozliczania korekt oraz eliminowania błędów przy odwrotnym obciążeniu.
3. Odliczenie VAT naliczonego :
- termin odliczenia podatku naliczonego od zakupów opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, skutki nieterminowego rozliczenia podatku;
- ryzyka towarzyszące odliczaniu VAT - dokumentowanie zakupów oraz weryfikacja kontrahenta, jako przejaw należytej staranności w świetle orzecznictwa sądów oraz stanowisk organów podatkowych,
- odpowiedzialność solidarna.
4. Korekty podatku naliczonego:
- roczna korekta podatku naliczonego
- podatnicy zobowiązani do stosowania współczynnika odliczenia,
- transakcje wyłączone przy ustalaniu proporcji;
- zmiana przeznaczenia towaru lub usługi a korekta VAT naliczonego;
- korekty VAT naliczonego przy pojazdach samochodowych;
- ewidencja korekt podatku naliczonego oraz ich prezentacja w deklaracji VAT-7.
5. Sygnalizacja zmian przepisów o VAT w 2018 r.:
- mechanizm podzielonej płatności (split payment),
- e-kasy,
- nowe narzędzia weryfikacji kontrahentów.
6. Przegląd wydanych w 2017 r. orzeczeń sądów oraz stanowisk organów w sprawach z zakresu VAT (m.in. WDT, sprzedaż poza terytorium kraju, opodatkowanie nieruchomości).
7. Pytania i odpowiedzi.

HARMONOGRAM
Miejsce: Hotel Lwów, Chełm, ul. 11 Listopada 2.

Dzień II
22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00-14.45 (7 godz. lekcyjnych)

9.00-10.30 CIT (dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy)
10.30-10.40 przerwa kawowa
10.40-12.10 PIT (Bożena Nowicka - doradca podatkowy)
12.10-12.20 przerwa kawowa
12.20-13.50 VAT (Anna Mełgieś - doradca podatkowy)
13.50-14.00 przerwa kawowa
14.00-14.45 VAT (Anna Mełgieś - doradca podatkowy)

ODPŁATNOŚĆ

(stawki zw. z podatku VAT)

Opłaty dla firm – Członkowie Wspierający SKwP

440 zł - odpłatność za uczestnictwo 1 osoby w 2-dniowym szkoleniu 
420 zł -
odpłatność za uczestnictwo 1 osoby w 2-dniowym szkoleniu (w przypadku uczestnictwa w szkoleniu 2,3 lub 4 osób; dla firm kierujących 5 osób i więcej - 1 osoba gratis)
260 zł –
udział w wybranym dniu szkolenia (bez „Zamknięcia roku 2017”)

Opłaty dla Firm – pozostałe jednostki
48
0 zł - odpłatność za uczestnictwo 1 osoby w 2-dniowym szkoleniu 
460 zł -
odpłatność za uczestnictwo 1 osoby w 2-dniowym szkoleniu (w przypadku uczestnictwa w szkoleniu 2,3 lub 4 osób; dla firm kierujących 5 osób i więcej - 1 osoba gratis) 
290 zł –
udział w wybranym dniu szkolenia (bez „Zamknięcia roku 2017”)

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia mailem, faxem lub tradycyjną pocztą oraz wpłatę należności; nr konta: ING Bank Śląski S.A.: 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Przypominamy, że o zakwalifikowaniu się do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy.

 

 zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: