Strona główna Terminy szkoleń i kursów CIT – rewolucja 2019 Mec. Marcin Górski - doradca podatkowy

CIT – rewolucja 2019 Mec. Marcin Górski - doradca podatkowy

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

CIT  – rewolucja 2019

Przedmiot i cel szkolenia. 
2019 r. to kolejny rok uszczelniania systemu podatkowego w zakresie CIT.  Rok 2017 to przede wszystkim uszczelnienie w zakresie cen transferowych. Rok 2018 r. to uszczelnienie w zakresie niedozwolonej optymalizacji podatkowej. Podział przychodów na dwa źródła przychodów. Natomiast, jeśli idzie o rok 2019 r. to uszczelnienie CIT w zakresie podatku u źródła (WHT). Jednocześnie, niezależnie od zmian w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego wprowadzane są również zmiany mające na celu pobudzenie do inwestycji.  Wykładowca przedstawi zmiany oraz porówna nowy stan prawny ze stanem dotychczasowym. 

Plan szkolenia. 
1) Zmiany w zakresie samochodów osobowych. 
a) Amortyzacja. 
b) Leasing oraz najem. Jak postępować w przypadku części kapitałowej? jak postępować w przypadku części odsetkowej ?  
c) Ubezpieczenie. 
d) Koszty eksploatacji. 
e) Znaczenie limitu 150.000,00 PLN oraz limitu 75%. 
f) Ewidencja VAT a limity. 
g) Zasady ustalania proporcji dla potrzeb liczenia limitu. 
h) Zasady ustalania wartości samochodu osobowego dla potrzeb liczenia limitu. 
i) VAT a limity? 
j) Co ze starymi umowami leasingu? stanowisko organów podatkowych.  
k) Różnice między CIT i PIT. 

2) Zmiany w zakresie cen transferowych.
a) Nowa definicja podmiotów powiązanych. Znaczący wpływ. Spółki kapitałowe a spółki osobowe. Jednostka główna oraz zakład. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
b) Cena transferowa. Wynik finansowy a cen transferowa. Metody szacowania dochodów / określenia albo weryfikacji cen transferowych. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.  Metoda ceny odsprzedaży.  Metoda rozsądnej marży koszt plus.  Metoda marży transakcyjnej netto.  Metoda podziału zysków.  Inne metody. 
c) Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Local File. Master File. Nowe limity dokumentacyjne. Nowe elementy dokumentacji. Nowe terminy sporządzenia. Znaczenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Master File.
d) Analiza danych porównawczych jako element dokumentacji. Kiedy analiza danych porównawczych? Nowe Rozporządzenia. Dobór metody do analizy danych porównawczych. Analiza danych porównawczych przy porównaniu wewnętrznym. Analiza danych porównawczych przy porównaniu zewnętrznym. Dobór wskaźnika rentowności do metody. Znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany.
e) Obowiązki informacyjne. Informacja o cenach transferowych. Elementy oraz termin.       

3) Zmiany w zakresie podatku u źródła. 
a) Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN. 
b) Jak postępować w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? 
c) Jak postępować w przypadku zwolnień na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 
d) Pobór oraz zwrot podatku.  Wniosek o zwrot podatku. Załączniki. Certyfikat rezydencji. Oświadczenia. Pozostałe. Tryb wniesienia. Termin rozpatrzenia. 
e) Opinia o zastosowaniu zwolnienia. Wniosek. Termin i tryb wydania. Opłaty. 
f) Oświadczenie o spełnieniu warunków. Znaczenie dla odpowiedzialności.
g) Certyfikat rezydencji jako kluczowy dokument. Kiedy kopia? kiedy oryginał? Pozostałe kwestie.  

4) Nowa preferencyjna stawka CIT – 9%. 

5) Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej – nowa preferencyjna stawka – 5%.  
a) Definicja dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej.  
b) Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanej własności intelektualnej. 
c) Zasady obliczania podstawy opodatkowania. d) Ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. 

6) Zysk zatrzymany oraz dopłaty na kapitał – nowa ulga.
7) Nowe zasady rozliczenia straty podatkowej.  
8) Zmiany w zakresie amortyzacji.  Składniki majątkowe niskocenne.
9) Podatek od nieruchomości komercyjnych.  Nowe rewolucyjne zasady. 
10) Sankcje w CIT. 
11) Exit tax. Podatek od niezrealizowanych zysków. 

Prowadzący: Adwokat, Doradca Podatkowy, Marcin Górski 

Liczba godzin: 6 godz. 9.00-14.00

Miejsce: ul. Sądowa 5 w Lublinie.  

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: