Strona główna Terminy szkoleń i kursów Księgowość projektów unijnych

Księgowość projektów unijnych

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH


Wybór projektu do dofinansowania to jedynie połowa sukcesu. Znajomość zasad rządzących realizacją projektu pozwoli na faktyczne uzyskanie dofinansowania ze środków UE.

PROGRAM
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom procesu prawidłowej realizacji oraz rozliczenia projektu dofinansowanego z funduszy europejskich, a w szczególności:

   •    zasad finansowania i rozliczania projektu
   •    dokumentowania wydatków
   •    sprawozdawczości projektowej
   •    kwalifikowalności wydatków w projekcie (w tym w szczególności podatku VAT)
   •    obowiązków beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie.

Program szkolenia
1.    Zasady finansowania i rozliczania projektów
   •    formy przekazywania dotacji
   •    źródła finansowania
   •    wkład UE a wkład własny
   •    zgodność z zapisami umowy o dofinansowanie
   •    od czego zależy powodzenie projektu,
   •    terminy

2.    Dokumentowanie wydatków
   •    zasady sporządzania wniosku o płatność
   •    elementy opisu dowodu księgowego
   •    kompletność dokumentacji
   •    opis związku wydatku z projektem
   •    dokumentowanie zapłaty
   •    wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane (kwalifikowalność podatku VAT w kontekście uchwały sędziów NSA)


3.    Sprawozdawczość projektowa
   •    przekazywanie informacji z postępów w realizacji projektu
   •    zakres i częstotliwość informacji o postępach realizacji projektów


4.    Obowiązki i prawa beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
   •    zapisy umowy, które warto znać przed przystąpieniem do realizacji projektu
   •    na co trzeba zwrócić uwagę by nie stracić przyznanego dofinansowania,
   •    dopuszczalne zmiany w umowie,
   •    najważniejsze terminy.

5.     Najczęściej popełniane błędy podczas rozliczania projektu


Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe). Szkolenie przewiduje indywidualne konsultacje.

Wykładowca:
Agnieszka Wyszomirska – kierownik Oddziału Realizacji Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi, począwszy od programu pomocy przedakcesyjnej Phare, poprzez nadzór realizacji projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego po obecną perspektywę finansową. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się prowadząc od 2003 r. szkolenia o tematyce europejskiej w tym na temat realizacji, kontroli oraz rozliczania środków Unii Europejskiej.

Liczba godzin: 6
Miejsce: siedziba SKwP O/O w Lublinie, Al. Piłsudskiego 1a
Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi):
260 zł - członkowie wspierający SKwP
290 zł - pozostałe jednostki
Szkolenie uruchamiane jest w momencie pełnego naboru grupy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: