Strona główna Terminy szkoleń i kursów Kurs dla kandydatów na doradcow podatkowych

Kurs dla kandydatów na doradcow podatkowych

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-09-07
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2950,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
1525,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
1525,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

KURS DLA KANDYDATÓW
NA DORADCÓW PODATKOWYCH


PROGRAM

 L.p. 

Zakres przedmiotowy Liczba godzin

1.

Źródła prawa i wykładnia prawa

4

2.

Analiza podatkowa, materialne prawo podatkowe

12

3.

Ordynacja podatkowa

12

4.

Podatek VAT

14

5.

Podatek akcyzowy

4

6.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

12

7.

Podatek dochodowy od osób prawnych

12

8.

Pozostałe podatki: podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, leśny,
podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków, darowizn

8

9.

Międzynarodowe prawo podatkowe

6

10.

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

11.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

12.

Prawo celne

4

13.

Prawo karne skarbowe

4

14.

Administracja finansowa i kontrola skarbowa

4

15.

Rachunkowość

12

16.

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

4

17.

Doradztwo podatkowe

4

18.

Etyka w zawodzie doradcy podatkowego

4

19.

Sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych

4

20.

Sporządzanie skarg do WSA

4

21.

Sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA

4

22.

Egzamin wewnętrzny

4

 

RAZEM

148

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego, tj. zdobycie co najmniej 60% punktów. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia końcowego jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego. Osoba, która zaliczyła kurs, tzn. spełniła wymagania dotyczące frekwencji na zajęciach i uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).


Liczba godzin: 148 godzin (w tym 4 godziny egzaminu)
System kształcenia: sobotnio-niedzielny
Czas trwania: ok. 6 miesięcy
Odpłatność: 2.950 zł
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w 2 ratach z dopłatą 50 zł do każdej raty (podanie - plik do pobrania)

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: