Strona główna Terminy szkoleń i kursów Nowe zasady zatrudniania pracowników i zmiany prawa pracy w 2017 roku

Nowe zasady zatrudniania pracowników i zmiany prawa pracy w 2017 roku

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się


Nowe zasady zatrudniania pracowników i zmiany prawa pracy w 2017 roku

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zasad zatrudniania pracowników i zmian przepisów prawa pracy w latach 2016-2017.

W szczególności omówione zostaną zagadnienia wiązane z limitowaniem umów o pracę zawieranych na czas określony, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz praktyczne aspekty zatrudniania pracowników. W czasie szkolenia poruszone zostaną również kwestie zmian przepisów, które zaczną obowiązywać w 2017 roku.

Tematyka

1. Zawieranie umów na czas określony:

a) limitowanie liczby umów na czas określony i okresu ich obowiązywania,

b) umowy na okres próbny po zmianach,

c) rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas określony,

d) stanowiska Inspekcji Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach związanych z zawieranie terminowych umów o pracę.

2. Urlopy związane z rodzicielstwem – oststnie zmiany:

a) urlop macierzyński rodzicielski – nowe zasady,

b) korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem przez ojca dziecka,

c) udzielanie urlopu ojcowskiego,

d) regulacje związane z udzielaniem urlopów wychowawczych,

e) opieka nad dzieckiem po zmianach,

f) stanowiska Inspekcji Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach związanych z urlopami macierzyńskimi, rodzicielskimi i wychowawczymi.

3. Zasady nawiązywania stosunku pracy - ostatnie zmiany:

a) ustalanie rodzajów i warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,

b) zapoznanie pracowników z dokumentacją obowiązującą w zakładzie pracy,

c) ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.

4. Zmiany przepisów prawa pracy w 2017 roku:

a) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku,

b) zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia od 2017 roku,

c) inne zmiany prawa pracy, w tym planowane nowelizacje przepisów

5. Badania lekarskie pracowników w praktyce.

6. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

7. Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Wykładowca
Monika Markisz - doradca podatkowy, radca prawny.

Liczba godzin: 6 godz. 9.00-13.50
Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi):

260 zł - członkowie wspierający SKwP z opłaconą składką na rok bieżący
290 zł - pozostałe jednostki

Szkolenie uruchamiane jest w momencie pełnego naboru grupy.

Miejsce szkolenia:

Lublin: siedziba SKwP, Al. Piłsudskiego 1a
Zamość: siedziba SKwP, ul. Kilińskiego 85 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: