Strona główna Terminy szkoleń i kursów Obowiązki podmiotów prowadzących działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szkolenie pozwoli na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi. Szkolenie jest dedykowane dla jednostek obowiązanych – właścicieli, pracowników i współpracowników biur rachunkowych.

 

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 1. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, a finansowanie terroryzmu
 2. Formy prania pieniędzy – cechy transakcji niejasnych, nietypowych oraz jednoznacznie podejrzanych
 3. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące. Omówienie ich rodzajów oraz zadań.
 4. Polskie i unijne regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

Identyfikacja klienta; rejestracja i typowanie transakcji podejrzanych

 1. Standardowe środki bezpieczeństwa w instytucji obowiązanej.
 2. Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości.
 3. Rejestracja transakcji.
 4. Analiza i typowanie transakcji.
 5. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.
 6. Uzyskiwanie informacji o celu transakcji.

Wypełnianie przez instytucje obowiązaną ustawowego obowiązku przeprowadzania bieżących analiz transakcji.

 1. Przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach.
 2. Szczególne przypadki w praktyce podmiotu prowadzącego usugowo księg rachunkowych.

Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zadania osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie w instytucji obowiązanej.

 1. Jak napisać dobrą Procedurę wewnętrzną?
 2. Jakie oświadczenia i dokumenty wewnętrzne należy sporządzać?

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy:

 1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie.

       2. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych.

 

Monika Markisz – radca prawny, doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (kierunek: prawo) oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS (Podyplomowe Studia na kierunku Rachunkowośc). Wieloletni pracownik firmy audytorskiej. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prowadzi również zajęcia z prawa podatkowego dla uczestników studiów podyplomowych oraz dla aplikantów i radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców. Przez kilkanaście lat pracowała w firmie audytorskiej zajmując się doradztwem prawno-podatkowym oraz współpracując z biegłymi rewidentami.Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego. Udziela porad prawnych i podatkowych, przede wszystkim przedsiębiorcom, ale również osobom fizycznym.

 

Liczba godzin: 6 godzin
Czas trwania: 1 dzień  w godz. 9.00-13.50
Miejsce szkolenia: Lublin, Al. Piłsudskiego 1a (I p.), siedziba SKwP O/O w Lublinie 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: