Strona główna Terminy szkoleń i kursów OBR: Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów – Moduł VI (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

OBR: Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów – Moduł VI (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
350,- zł od osoby,
350,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

• Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów i usług.

• Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy różnymi rozwiązaniami rachunku kosztów i  ich wpływu na prawidłową wycenę zapasów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej.

• Wypracowanie wśród uczestników umiejętności postrzegania wyceny produktów jako ważnego obszaru zniekształcenia sprawozdania finansowego.

• Poprawa jakości rachunku kosztów w przedsiębiorstwach.

• Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego rachunku kosztów.

 

PROGRAM NAUCZANIA

1.   Wprowadzenie

- Cel szkolenia.

- Omówienie zasad wyceny zapasów zgodnie wymaganiami Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 2.

2.   Ustalanie kosztu wytworzenia produktów.

 Zasady identyfikacji obiektów kosztów dla potrzeb ustalania kosztu wytworzenia produktu.

- Kluczowe czynniki, które powinny być uwzględniane przy wyodrębnianiu obiektów kalkulacji.

- Elementy składowe kosztu wytworzenia produktu.

- Koszty pośrednie zmienne i stałe oraz metody podziału kosztów na zmienne i stałe (z wykorzystaniem przykładów).

3.   Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów

- Zdolności produkcyjne, ich pomiar oraz czynniki, które powinny być wzięte pod uwagę przy pomiarze zdolności produkcyjnych.

- Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

4.   Ujęcie w księgach, ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym produktów obejmujących wyroby gotowe, półfabrykaty, produkty w toku i usługi krótkoterminowe

 - Wycena na dzień początkowego ujęcia i na dzień bilansowy.

- Ujawnianie i prezentacja informacji o koszcie wytworzenia produktów i koszcie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

5.   Sprawdzian wiadomości

Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

 

Źródło: Wytyczne organizacyjno-metodyczne, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2018 r., Warszawa, kwiecień 2017 r.

 

Wykładowca: Anna Żurek - biegły rewident 

Liczba godzin: 8 godzin
Czas trwania: 1 dzień: 23.11.2018 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Lublin, sala SKwP, ul. Sądowa 5. 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi: 350 zł
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa (grupa osób: 30)


Liczba miejsc ograniczona. 
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: