Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek dochodowy od osób prawnych - istotne zmiany na 2018 rok - mec. Marcin Górski - szkolenie potwierdzone, wolne miejsca

Podatek dochodowy od osób prawnych - istotne zmiany na 2018 rok - mec. Marcin Górski - szkolenie potwierdzone, wolne miejsca

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podatek dochodowy od odób prawnych - istotne zmiany na 2018 rok
 
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego. 
W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 
 
1. Podatkowa grupa kapitałowa – istota zmian.
2. Ostrzeżenia przed optymalizacją z wykorzystaniem konstrukcji podatkowej grupy kapitałowej.  
3. Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej - minimalny kapitał zakładowy oraz minimalny udział kapitałowy.
4. Funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej - relacja dochodu w przychodach.
5. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej.
6. Zakaz zmiany stanu osobowego.
7. Darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
8. Podmioty powiązane – relacje przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
9. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Dochód.  Strata.  Podział dochodów na źródła przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.
10. Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
11. Przychody ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług.
12. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów.  Nowa definicja dnia poniesienia kosztu.
13. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności. 
14. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności. 
15. Koszty finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodów.
16. oszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów. 
17. Nowa definicja środków trwałych niskocennych.
18. Podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych.
19. Zmiany w zakresie CFC Law.
20. Podatek u źródła – zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.
21. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący
Marcin Górski

Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.

Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.


Liczba godzin: 6 godz. 9.00-13.50

Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi):

260 zł - członkowie wspierający SKwP z opłaconą składką na rok bieżący
290 zł - pozostałe jednostki

Szkolenie uruchamiane jest w momencie pełnego naboru grupy.

Miejsce szkolenia: Lublin, siedziba SKwP, Al. Piłsudskiego 1a

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: