Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek od towarów i usług - praktyczne aspekty rozliczeń podatku w kontekście wprowadzonych oraz projektowanych zmian w przepisach (Zamość)

Podatek od towarów i usług - praktyczne aspekty rozliczeń podatku w kontekście wprowadzonych oraz projektowanych zmian w przepisach (Zamość)

Miasto:
Zamość
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się
Podatek od towarów i usług - praktyczne aspekty rozliczeń podatku w kontekście wprowadzonych oraz projektowanych zmian w przepisach

Program
I. Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
1. Split payment – istota oraz cel wprowadzenia.
2. Zasady regulowania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (zakres zastosowania, rachunek VAT, komunikat przelewu, rola banku).
3. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (wpływy oraz wypływy środków, warunki zwolnienia nadwyżki).
4. Dobrowolność split payment a system zachęt do stosowania tego mechanizmu (uchylenie odpowiedzialności solidarnej, brak dodatkowej sankcji w VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych, skonto przy wcześniejszej zapłacie VAT do urzędu skarbowego, przyśpieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego na rachunek VAT).

II. Kasy fiskalne 
1. Obowiązek stosowania kas fiskalnych.
2. Terminy wprowadzenia „e-kas”.
3. Prezentacja sprzedaży zafiskalizowanej w ewidencji VAT.
4. Faktury do paragonów.

III. Zachowanie należytej staranności i jej udowadnianie
1. Jak rozumieć pojęcie „należytej staranności” w świetle stanowisk organów oraz orzecznictwa sądów.
2. Dostępne oraz wprowadzane narzędzia służące weryfikacji kontrahentów.
3. Ryzyka związane z dokonywaniem zakupów u niezarejestrowanego dostawcy oraz z nieświadomym uczestnictwem w transakcjach stanowiących oszustwa podatkowe.

IV. Zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązki w zakresie wysyłki JPK_VAT w 2018 r.

V. Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych

1. Warunki objęcia transakcji odwrotnym obciążeniem oraz identyfikacja towarów i usług wymienionych w załączniku nr 11 i załączniku nr 14 do ustawy o VAT).
2. Opodatkowanie VAT robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców – dokumentowanie.
3. Termin i zakres odliczenia VAT naliczonego
4. Korekty i błędy przy odwrotnym obciążeniu.

VI. Pytania, dyskusja.

PROWADZĄCY

Anna Mełgieś – praktyk, doradca podatkowy DORADCA Sp. z o.o., wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu prawa podatkowego.

Liczba godzin: 6 godz. 9.00-13.50
Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi):

260 zł - członkowie wspierający SKwP z opłaconą składką na rok bieżący
290 zł - pozostałe jednostki

Szkolenie uruchamiane jest w momencie pełnego naboru grupy.

Miejsce szkolenia: ul. Kilińskiego 85, Zamość.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: