Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek od towarów i usług w 2018 r. - praktyczne aspekty rozliczeń podatku w kontekście wprowadzonych oraz projektowanych zmian w przepisach

Podatek od towarów i usług w 2018 r. - praktyczne aspekty rozliczeń podatku w kontekście wprowadzonych oraz projektowanych zmian w przepisach

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Program 
I. Zachowanie „należytej staranności” w VAT w świetle opublikowanej przez Ministerstwo Finansów „Metodyki w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”
1. Warunki powstania i zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego (status przedawcy, wymogi formalne, ograniczenia i zakazy odliczeń, termin odliczenia, korekty podatku naliczonego). 
2. Rozumienie pojęcia „należytej staranności” oraz klauzuli obejścia prawa podatkowego w świetle stanowisk organów oraz orzecznictwa sądów. 
3. Ryzyka związane z dokonywaniem zakupów u niezarejestrowanego dostawcy oraz z nieświadomym uczestnictwem w transakcjach stanowiących oszustwa podatkowe.
4. Narzędzia służące weryfikacji kontrahentów.
5. Skutki utraty statusu zarejestrowanego podatnika VAT czynnego oraz przywrócenie do rejestru.
6. Ocena dochowania należytej staranności – studium przypadków.

II. Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) 
1. Split payment – istota oraz cel wprowadzenia.
2. Zasady regulowania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (zakres zastosowania, rachunek VAT, komunikat przelewu, rola banku).
3. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (wpływy oraz wypływy środków, warunki zwolnienia nadwyżki).
4. Dobrowolność split payment a system zachęt do stosowania tego mechanizmu (uchylenie odpowiedzialności solidarnej, brak dodatkowej sankcji w VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych, skonto przy wcześniejszej zapłacie VAT do urzędu skarbowego, przyśpieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego na rachunek VAT). 
5. Podzielona płatność w wyjaśnieniach Ministerstwa finansów.

III. Dokumentowanie i rozliczanie transakcji
1. Zasady wystawiania faktur oraz skutki nieprawidłowości przy fakturowaniu (obowiązek podatkowy a data sprzedaży, korekty powodowane błędami i termin ich rozliczenia, odpowiedzialność karnoskarbowa za prawidłowe wystawianie faktur, odliczenie VAT z faktur zawierających błędy w zakresie stawki podatku lub kursu zastosowanego do przeliczenia podatku).
2. Ustalenie podstawy opodatkowania (opłaty dodatkowe pobierane od nabywcy takich jak m.in. transport, opłata recyklingowa, zwroty kosztów oraz ich prezentacja w treści faktury; świadczenia na rzecz pracowników).
3. „Puste” faktury - skutki wystawienia i otrzymania faktur, które nie dokumentują faktycznie zrealizowanych transakcji oraz faktur „przedwczesnych” (wystawionych wcześniej niż 30 dni przed transakcją lub otrzymaniem zaliczki.
4. Korekty transakcji wewnątrzwspólnotowych (termin rozliczenia i kurs właściwy do przeliczeń korekt dotyczących WDT i WNT).
5. Świadczenie usług poza terytorium kraju – warunki przeniesienia opodatkowania do kraju usługobiorcy.

IV. Zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązki w zakresie wysyłki JPK_VAT
1. Dokumenty stanowiące podstawę zapisów w ewidencjach VAT w świetle wyjaśnień organów (sprzedaż, zakupy, korekty podatku naliczonego).
2. Korekty JPK_VAT.
3. Obowiązek wysyłki JPK na żądanie organów.

V. Kasy fiskalne w świetle projektu ustawy wprowadzającej obowiązek stosowania „e-kas” 
1. Obowiązek stosowania kas fiskalnych.
2. Terminy wprowadzenia „e-kas”.
3. Ulga na zakup kasy rejestrującej.

VI. Projektowane zwiany ustawy o VATVII. Rozliczenia VAT w świetle orzeczeń sądów oraz stanowisk organów podatkowych.
VIII. Pytania, dyskusja.

 

PROWADZĄCY

Anna Mełgieś – praktyk, doradca podatkowy DORADCA Sp. z o.o., wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu prawa podatkowego. 

Liczba godzin: 6 godz. 9.00-13.50
Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi): 

260 zł - członkowie wspierający SKwP z opłaconą składką na rok bieżący 
290 zł - pozostałe jednostki 

Warunkiem realizacji szkolenia jest zgłoszenie min. 15 osób. 

Miejsce szkolenia: siedziba SKwP O/O w Lublinie, al. Piłsudskiego 1a, sala wykładowa I p. 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: