Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek u źródła po zmianach w 2019 roku

Podatek u źródła po zmianach w 2019 roku

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podatek u źródła po zmianach w 2019 roku

Przedmiot i cel szkolenia
1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie kolejny etap nowelizacji podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  Po transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz optymalizacji podatkowej czas przyszedł na podatek u źródła.  W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie podatku u źródła znacznie uszczelniające system podatkowy oraz komplikujące rozliczenie.  Należy pamiętać, że poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. podatek u źródła będzie już całkiem innym podatkiem niż do tej pory.  Wykładowca porówna zmiany ze stanem obecnym oraz zaprezentuje wnioski. 

Plan szkolenia
1) Ogólne informacje na temat podatku u źródła.
a) Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
b) Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2) Podstawowe pojęcia. 
a) Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy. 
b) Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 
c) Konstrukcja zakładu a ograniczony obowiązek podatkowy. 
d) Rzeczywisty właściciel. 

3) Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych. 
a) Definicja. Prawo do używania dzieła literackiego, artystycznego i naukowego jako należność licencyjna.  Programy komputerowe.  Know – how.  Odszkodowania za naruszenie praw.  Należności licencyjne a wynagrodzenie twórców i wykonawców za publiczne wykonanie utworu.  
b) Stawka podstawowa.  Stawka preferencyjna.  Zwolnienie.  Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c) Zwolnienie.  Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 
4) Podstawowe zasady opodatkowania odsetek. 
a) Definicja.  Odsetki karne jako odsetki. 
b) Stawka podstawowa.  Stawka preferencyjna.  Zwolnienie.  Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c) Zwolnienie.  Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 
5) Podstawowe zasady opodatkowania dywidend. 
a) Definicje.  Dywidenda.  Zaliczka na poczet dywidendy.  Umorzenie udziałów i akcji.  Likwidacja osoby prawnej.  Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.  Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.  Łączenie oraz podział spółek kapitałowych. 
b) Stawka podstawowa.  Stawka preferencyjna.  Zwolnienie.  Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
c) Zwolnienie.  Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich. 
6) Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna - miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej. 
7) Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej. 
8) Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych. 
9) Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości. 
10) Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa. 
11) Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku. 
a) Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.   
b) Jak w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania? 
c) Jak w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ?
12) Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
a) Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ? 
b) Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku.  Wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie.  
c) Wniosek o zwrot podatku.  Załączniki.  Zaświadczenia.  Oświadczenia.  Tryb wniesienia.  Opłaty.  Termin rozpatrzenia. 
d) Oświadczenie.  Należyta staranność.  Znaczenie praktyczne odpowiedzialność.  Odpowiedzialność. 
13) Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
a) Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?
b) Opinia o zastosowaniu zwolnienia.  Wniosek.  Załączniki.  Opłaty.  Tryb oraz termin rozpatrzenia. Zakres czasowy obowiązywania.  Znaczenie praktyczne. 
14) Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne.  Kiedy potrzebny ?  Kiedy oryginał a kiedy kopia ?  Znaczenie limitu 10.000,00 PLN. 
15) Obowiązki informacyjne. 16) Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa. 
17) Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law. 

Prowadzący: Mec. Marcin Górski

Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.

Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

 

Liczba godzin: 6 godzin

Czas trwania: 1 dzień  w godz. 9.00-13.50

Miejsce szkolenia: Lublin, hotel Victoria, ul. Narutowicza 58-60

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: