Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podróże służbowe - podatkowe i księgowe aspekty rozliczeń z pracownikami

Podróże służbowe - podatkowe i księgowe aspekty rozliczeń z pracownikami

Miasto:
Lublin
Terminy:
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podróże służbowe - podatkowe i księgowe aspekty rozliczeń z pracownikami


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie tematyki podróży służbowych – krajowych i zagranicznych, poprzez  analizę przepisów zw. z podróżami służbowymi w ujęciu praktycznego ich wykorzystania. Program szkolenia zostanie omówiony w oparciu o orzecznictwo i praktykę doradcy podatkowego oraz asystenta biegłego rewidenta – osób znających problematykę delegacji zarówno od strony skutków podatkowych, jak również wymagań poprawności dokumentacji i ewidencji w księgach rachunkowych badanych jednostek. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów praktycznych, na których Uczestnicy pod kierunkiem osób prowadzących nabędą wiedzę i umiejętności z omawianego zakresu.
          
PROGRAM
I. Zagadnienia formalno-prawne i podatkowe – doradca podatkowy Bożena Nowicka (4 godziny lekcyjne)
 - Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy i Kodeksu pracy.
 - Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
 - Koszty podróży osób nie będących pracownikiem (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, etc.).
 - Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w
    wyjazdach miejscowych oraz podróżach służbowych.
 - Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.
 - Warunki oraz moment uznania należności z tytułu podróży służbowej za koszty podatkowe pracodawcy.
 - Aspekty dotycząc możliwości odliczania podatku VAT naliczonego od tego rodzaju wydatków.
 - Wybrane aktualne stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie kosztów podróży oraz ich skutków w podatku PIT.

II. Zagadnienia rachunkowe – aplikant na biegłego rewidenta - Barbara Szyszka (2 godziny lekcyjne)
 - Dokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową.
 - Ewidencja księgowa krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 - Kursy walutowe w rozliczaniu podróży służbowych.
 - Kompleksowe przykłady liczbowe.

Istotna informacja: Poruszana na szkoleniu tematyka nie dotyczy zasad rozliczania czasu pracy pracowników.


PROWADZĄCY
Bożena Nowicka – doradca podatkowy (nr 02980) DORADCA Sp. z o.o., praktyk,  wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu (m.in.) podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

Barbara Szyszka  - aplikant na biegłego rewidenta DORADCA Sp. z o.o., praktyk, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacją zawodu księgowego.


Miejsce szkolenia: Siedziba SKwP Oddziału Okręgowego w Lublinie, Al. Piłsudskiego 1a  


WARUNKI UCZESTNICTWA
Wpisanie na listę nastąpi z chwilą otrzymania formularza zgłoszenia (mailem, faxem, online za pośrednictwem strony internetowej, tradycyjną pocztą lub osobiście).
Złożenie formularza zgłoszenia jest zobowiązaniem się zgłaszającego do uiszczenia wpłaty za udział w kursie na konto: ING Nr 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: