Strona główna Terminy szkoleń i kursów Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie, interpretacja i analiza

Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie, interpretacja i analiza

Miasto:
Lublin
Terminy:
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

CEL I TEMATYKA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przygotowywania danych księgowych koniecznych dla sprawnego przygotowania tego elementu sprawozdania.

Zajęcia będą miały charakter wyłącznie praktyczny – teoria i przypomnienie przepisów to pierwsze pół godziny szkolenia – pozostałe będą polegały na analizie przykładów praktycznych. Szkolenie dotyczy metody pośredniej sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wg polskiego prawa bilansowego.

 1. Przypomnienie/aktualizacja przepisów dotyczących rachunku przepływów pieniężnych;
 2. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę lokat oraz pożyczek udzielonych i odsetek uzyskanych od nich;
 3. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę udziałów, akcji i obligacji w innych podmiotach a także uzyskanych od nich odsetek i dywidend;
 4. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę kredytów bankowych, pożyczek uzyskanych, leasingu;
 5. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę środków trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych
 6. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę kapitałów własnych;
 7. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę rozliczeń międzyokresowych w tym dotacji oraz skutków wyceny kontraktów długoterminowych;
 8. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę zapasów;
 9. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych;
 10. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych skutków posiadania przez Spółkę rozrachunków;
 11. analiza przykładów dotyczących ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych różnic kursowych z różnych tytułów;
 12. analiza ewidencji księgowej pod kątem jej wykorzystania podczas sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 13. analiza przykładu całościowego z uwzględnieniem dotychczasowych zagadnień omawianych na szkoleniu przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z opracowanym plikiem będącym pomocnym przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych (plik pomocniczy do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zostanie przekazany uczestnikom szkolenia);
 14. omówienie zakresu informacji wykazywanych w informacji dodatkowej w związku z rachunkiem przepływów pieniężnych.Termin:  1 października 2019 r. godz. 9.00-13.50

Prowadzenie: Anna Żurek - biegły rewident 

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa SKwP, Lublin, ul. Sądowa 5

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: