Strona główna Terminy szkoleń i kursów Rozliczenia VAT w aspekcie praktycznym - Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Rozliczenia VAT w aspekcie praktycznym - Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Rozliczenia VAT w aspekcie praktycznym 


Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się w praktyce rozliczeniami podatku VAT:
- pracowników służb finansowo- księgowych,
- biur rachunkowych,
- osób dokonujących rozliczeń z tytułu własnej działalności

Celem szkolenia jest uaktualnienie i pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu dokumentowania i dokonywania rozliczeń podatku VAT z uwzględnieniem zmian w przepisach, jak również aktualnego orzecznictwa sądów i stanowisk organów podatkowych. Korzyści:Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń, dokumentowania oraz raportowania podatku VAT oraz umiejętności identyfikowania ryzyk i zagrożeń w obszarze rozliczeń tego podatku.

PROGRAM
1. Rozliczenia VAT w świetle aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów podatkowych.
- Rozliczenia podatku należnego:
- Pad jaką datą rozliczyć VAT należny?
- Data transakcji jako podstawowy wyznacznik obowiązku podatkowego oraz transakcje objęte szczególnym obowiązkiem podatkowym – ustalenie daty sprzedaży i daty obowiązku podatkowego (dostarczenie towarów wysyłanych, wykonanie usługi a częściowe jej wykonanie, sprzedaż ciągła i okresowa, usługi budowlane, najem, zaliczki),
- Czy opłatę za transport należy opodatkować odrębnie?
– Ustalenie podstawy opodatkowania, opłaty dodatkowe i zwroty kosztów w podstawie opodatkowania, usługi kompleksowe. 
- Jak udokumentować sprzedaż?
- Dokumentowanie sprzedaży z uwzględnieniem rodzaju transakcji, 
– zasady fakturowania oraz konieczność kompletowania dodatkowych dowodów związanych z transakcją (protokoły raporty, inne); e-faktury, kasy fiskalne i faktury do paragonów. - Faktura wystawiona na niewłaściwego nabywcę. Najczęściej popełniane błędy dotyczące wystawiania faktur i ich eliminowanie; odpowiedzialność za prawidłowe wystawianie faktur, - W jakim okresie rozliczyć korektę sprzedaży? – Obowiązek pozyskania potwierdzenia odbioru korekty in minus, przyczyna korekty, jako wyznacznik terminu do jej rozliczenia.
- Czy od kaucji za butelkę zwrotną należy się VAT? Przypadki, w których pobranie kaucji z tytułu opakowań zwrotnych rodzi obowiązek rozliczenia VAT. 
- Odliczenia podatku VAT - Które zakupy i zaliczki uprawniają do odliczenia VAT? Warunki i termin odliczenia, wskazanie celu zakupu, pozyskanie faktury, kompletownie dokumentów potwierdzających zrealizowanie transakcji,- Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika? Wyłączenia i zakazy odliczeń – faktury niedające prawa do odliczenia,
- Kontrahent nie zrealizował transakcji, co zrobić z przysłaną przez niego fakturą? Problematyka faktur wystawionych na niewłaściwego nabywcę, faktur i faktur wystawionych przed sprzedażą. 
- Odliczenia VAT od pojazdów samochodowych i korekty podatku naliczonego przy zmianie sposobu ich wykorzystywania.
- Wydatki pracownicze a odliczenie związanego z nimi VAT naliczonego.
- Obowiązek ustalania proporcji odliczenia.
- Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych
- Czy można odliczyć VAT z faktury za blachę? Identyfikacja transakcji objętych odwróconym VAT, ustalenie terminu zaraportowania sprzedaży/zakupu ze szczególnym uwzględnieniem usług budowlanych, termin odliczenia VAT naliczonego; eliminowanie nieprawidłowości i korekty przy odwrotnym obciążeniu.
- Import usług.
- Czy zapłata za reklamę na rzecz zagranicznego usługodawcy powoduje obowiązek rozliczenia VAT? Przeniesienie obowiązku rozliczenia VAT na krajowego nabywcę – miejsce świadczenia (opodatkowania) transakcji, identyfikacja usług stanowiących import usług, rozliczenie podatku i raportowanie transakcji. 
- Należyta staranność przy rozliczeniach VAT i skutki jej niezachowania. Kary i sankcje w podatku VAT.
- Ewidencje VAT – JPK_VAT – deklaracja VAT-7
- zasady prowadzenia ewidencji VAT; ujmowanie korekt; eliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach.

2. Projektowane zmiany w przepisach o VAT, m.in.:
- Kasy fiskalne on-line, 
- Nowa matryca stawek VAT i zmiana zasad identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT (nowe załączniki do ustawy o VAT),
- Rezygnacja z odrębnej deklaracji VAT-7 i wprowadzenie nowego schematu JPK-DEK
- Zmiana zasad prowadzenia ewidencji VAT – minister określi zakres danych objętych ewidencją,
- Zobowiązanie JST do prowadzenia i wysyłki w formie JPK ewidencji faktur zakupowych, od których VAT nie jest odliczany.
- Obowiązek stosowanie podzielonej płatności. 

3. Odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja.


Prowadzący: Anna Mełgies - Doradca Podatkowy 

Liczba godzin: 6 godz. lekcyjncyh: 9.00-14.00

Miejsce: ul. Sądowa 5 w Lublinie.  

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: