Strona główna Terminy szkoleń i kursów Rozliczenia VAT w aspekcie praktycznym - Anna Mełgieś - doradca podatkowy, miejsce: Hotel Victoria w Lublinie

Rozliczenia VAT w aspekcie praktycznym - Anna Mełgieś - doradca podatkowy, miejsce: Hotel Victoria w Lublinie

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-05-13
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Rozliczenia VAT w aspekcie praktycznym 

1. Uchwalone i projektowane zmiany uregulowań o VAT
- Rejestr podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT - obowiązek dokonywania zapłat za fakturę na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT.
-
Wprowadzenie obowiązkowej płatności podzielonej i odejście od mechanizmu odwróconego VAT w transakcjach krajowych. Rozliczenia podatku w okresie przejściowym.
- Odpowiedzialność solidarna w VAT.
- Faktury do paragonów, ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia "do 200 000", termin zapłaty za faktury VAT-RR.
- Wprowadzenie nowego schematy JPK-DEK, rezygnacja z odrębnej deklaracji VAT-7 i zmiana zasad prowadzenia ewidencji VAT.
- Dokumentowanie WDT dla potrzeb stawki VAT 0%, transakcje transgraniczne realizowane za pośrednictwem magazynów typu call-off stock oraz transakcje łańcuchowe.
- Sankcje i kary za nieprawidłowości w rozliczeniach i dokumentowaniu VAT.

2.Rozliczenia VAT w świetle aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów podatkowych.

a) Rozliczenia podatku należnego:

- Obowiązek podatkowy w VAT
– data rozliczenia podatku należnego w tym: ustalenie daty transakcji (daty sprzedaży), transakcje objęte szczególnym obowiązkiem podatkowym (dostarczenie towarów wysyłanych, wykonanie usługi a częściowe jej wykonanie, sprzedaż ciągła i okresowa, usługi budowlane, najem, zaliczki),
- Podstawa opodatkowania VAT i sposób jej wyliczenia
Ustalenie podstawy opodatkowania, opłaty dodatkowe i zwroty kosztów, usługi kompleksowe. 
- Dokumentowanie sprzedaży z uwzględnieniem rodzaju transakcji
Zasady fakturowania oraz konieczność kompletowania dowodów potwierdzających rzeczywistość transakcji. 
- Nieprawidłowe faktury
Najczęściej popełniane błędy i ich eliminowanie; odpowiedzialność za prawidłowe wystawianie faktur.
- Korekty sprzedaży
Obowiązek pozyskania potwierdzenia odbioru korekty in minus, przyczyna korekty, jako wyznacznik terminu do jej rozliczenia.
-  Opakowania zwrotne
Przypadki, w których pobranie kaucji z tytułu opakowań zwrotnych rodzi obowiązek rozliczenia VAT
- Obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line
Rodzaje działalności objęte obowiązkiem stosowania kas on-line i terminy ich wprowadzenia.
Warunki dalszego stosowania kas z papierowym albo elektronicznym zapisem kopii.
Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. 

b) Odliczenia podatku VAT 

- Zakupy dające prawo do odliczenia
Warunki, zakres i termin odliczenia, wskazanie celu zakupu, pozyskanie faktury, kompletownie dokumentów potwierdzających zrealizowanie transakcji,
- Faktury wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
Wyłączenia i zakazy odliczeń – faktury niedające prawa do odliczenia,
- Puste faktury
Problematyka faktur wystawionych na niewłaściwego nabywcę, faktur i faktur wystawionych przed sprzedażą. 
- Odliczenia VAT od pojazdów samochodowych i korekty podatku naliczonego przy zmianie sposobu ich wykorzystywania.- Wydatki pracownicze a odliczenie związanego z nimi VAT naliczonego.- Proporcja w odliczaniu VAT

3. Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych;
- Identyfikacja transakcji objętych odwróconym VAT, eliminowanie nieprawidłowości i korekty przy odwrotnym obciążeniu.

4. Import usług.

- Przeniesienie obowiązku rozliczenia VAT na krajowego nabywcę 
- miejsce świadczenia (opodatkowania) transakcji, identyfikacja usług stanowiących import usług, rozliczenie podatku i raportowanie transakcji. 

5. Należyta staranność przy rozliczeniach VAT i skutki jej niezachowania. Kary i sankcje w podatku VAT.
6. Ewidencje VAT – JPK_VAT – deklaracja VAT-7 - zasady prowadzenia ewidencji VAT; ujmowanie korekt; eliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja.

Uczestnicy:
Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się w praktyce rozliczeniami podatku VAT:
- pracowników służb finansowo- księgowych,
- biur rachunkowych,
- osób dokonujących rozliczeń z tytułu własnej działalności.

Cel szkolenia: uaktualnienie i pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu dokumentowania i dokonywania rozliczeń podatku VAT z uwzględnieniem zmian w przepisach, jak również aktualnego orzecznictwa sądów i stanowisk organów podatkowych. 

Korzyści: Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń, dokumentowania oraz raportowania podatku VAT oraz umiejętności identyfikowania ryzyk i zagrożeń w obszarze rozliczeń tego podatku.


Prowadzący: Anna Mełgieś - Doradca Podatkowy 

Liczba godzin: 6 godz. lekcyjnych: 9.00-14.00

Miejsce: Hotel Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 58-60 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: