Strona główna Terminy szkoleń i kursów Samochody w Firmie - CIT, PIT, VAT

Samochody w Firmie - CIT, PIT, VAT

Miasto:
Lublin
Terminy:
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Samochody w Firmie – CIT, PIT, VAT

I. Podatki dochodowe – Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. o.o., godz. 9.00- 11.30 

 1. Zasady ustalania wartości początkowej aut wprowadzanych do ewidencji środków trwałych.
 2. Podatek naliczony niepodlegający odliczeniu w przypadku zakupu auta, zmiany jego przeznaczenia, czy sprzedaży samochodu w okresie 5 letniej korekty.  
 3. Stawki, odpisy i zasady amortyzacji.
 4. Skutki sprzedaży samochody, wartość netto jako KUP lub NKUP.
 5. Koszty używania samochodów, zmiany od 2019 r.
 6. Które wydatki wchodzą do limitu 75% kosztów używania.
 7. Moc dowodowa ewidencji przebiegu pojazdu.
 8. Zakup i leasing samochodów osobowych o wartości do i powyżej 150 tys. zł.
 9. Skutki umów leasingu zawarte przed 1 stycznia 2019 r.
  10.  Dla kogo stare zasady – spółki z innym rokiem podatkowym niż kalendarzowy.
  11.  Zasady dokumentowania kosztów używania samochodów w działalności podatników PIT.
  12.  Sprzedaż samochody po zakończeniu umowy leasingu.
  13.  Skutki wycofania samochodu z działalności osoby fizycznej oraz darowizna samochodu.

 

II. Podatek VAT – Anna Mełgieś, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o. w godz. 12.00-14.30

 

 1. Klasyfikacja pojazdów dla potrzeb VAT i zakres zastosowania ograniczenia kwoty VAT naliczonego do 50% (co jest pojazdem samochodowym, kwalifikacja quadów, wydatki do których stosuje się ograniczenia: zakup, leasing, najem, używanie, eksploatacja, naprawy powypadkowe).
 2. Pojazdy samochodowe oraz kategorie wydatków nieobjęte ograniczeniami przy ustalaniu kwoty VAT naliczonego (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., autobusy, wydatki dedykowane wyłącznie działalności gospodarczej).
 3. Pojazdy uznawane za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej z pełnym odliczeniem VAT – identyfikacja i dokumentowanie:

-  kategorie pojazdów spełniających wymagane kryteria techniczne (specjalne, z jednym rzędem siedzeń, etc.),

-  samochody przeznaczone wyłącznie do działalności przez podatnika (ustalenie przeznaczenia pojazdu, regulamin używania, obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz forma i zasady jej prowadzenia, informacja VAT-26 i jej aktualizacja),

-  samochody przeznaczone wyłącznie do sprzedaży, najmu, leasingu.

 1. Rozliczenia podatku z tytułu zakup samochodu osobowego do działalności w ramach WNT oraz od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ponoszonymi za granicą (naprawy, myjnie, ubezpieczenie).
 2. Udostępnienie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników i innych osób związanych z podatnikiem a VAT.
 3. Skutki nieprawidłowości w dokumentowaniu i rozliczeniach VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.
 4. Zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu:

-       ustalenie momentu zmiany zakresu odliczenia VAT naliczonego (wydatki na używanie i eksploatację, czynsz najmu, opłata za leasing),

-       korekta podatku naliczonego od nabycia (obowiązek korekty „in minus”, prawo do korekty „in plus”.

 1. Przekazanie pojazdu (wycofanie samochodu z działalności gospodarczej, darowizna).
 2. Sprzedaż pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej (ustalenie wysokości opodatkowania, możliwość opodatkowania w systemie VAT-marża).

10.  Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska organów podatkowych w sprawach związanych z pojazdami samochodowymi.

III. Pytania i dyskusja.


Uczestnicy:
Pracownicy służb finansowo-księgowych oraz osoby zajmujące się w praktyce prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, chcące uzyskać praktyczną wiedzę i rozwiać wątpliwości dotyczące rozliczeń podatków dochodowych oraz podatku VAT w zakresie związanym z pojazdami samochodowymi.

Cel:
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pozyskanie kompleksowej wiedzy potrzebnej dla prawidłowego dokonywania rozliczeń podatków dochodowych oraz podatku VAT w obszarach związanych z pojazdami samochodowymi z uwzględnieniem zmieniających się przepisów, w szczególności w zakresie:

- kwalifikacji pojazdów samochodowych używanych w działalności gospodarczej,

- ustalania skutków związanych z wydatkami na nabycie i używanie samochodów, jak również tych związanych z ich zbyciem lub wycofaniem z działalności oraz innymi zdarzeniami mogącymi mieć miejsce w czasie używania samochodów ,

- zasad dokumentowania wydatków oraz sposobu wykorzystywania samochodów, z uwzględnieniem zakresu kwalifikowalności związanych z nimi wydatków jako kosztu uzyskania przychodu oraz wysokości przysługującego odliczenia VAT.

Korzyści:
Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń, dokumentowania oraz raportowania zdarzeń związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi w firmie oraz umiejętności identyfikowania ryzyk i zagrożeń w tym obszarze.

 

Liczba godzin: 6 godz. 9.00-14.30

Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi)

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Sądowa 5. 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: