Strona główna Terminy szkoleń i kursów Specjalista ds. podatków dochodowych CIT i PIT

Specjalista ds. podatków dochodowych CIT i PIT

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-10-26
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
990,- zł od osoby,
zapisz się

Specjalista ds. podatków dochodowych CIT i PIT

Program nauczania

Podatek dochodowy od osób prawnych
1. Podstawy prawne, zakres podmiotowy.
2. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych.
3. Przychody podatkowe.
4. Koszty podatkowe a koszty bilansowe.
5. Wpływ różnic kursowych na wysokość dochodu.
6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7. Opodatkowanie leasingu.
8. Korekty kosztów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań.
9. Zwolnienia przedmiotowe.
10. Ulgi podatkowe.
11. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów.
12. Zasady rozliczeń w trakcie roku oraz jego zakończeniu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w zakresie obowiązków płatnika
1. Świadczenia na rzecz pracowników.
2. Świadczenia finansowane z ZFŚS.
3. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne płatników.
4. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów.
5. Opodatkowanie świadczeń kwalifikowanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
6. Rozliczenia roczne pracodawców i pracowników.

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. podatków dochodowych CIT i PIT. Kurs daje możliwość zdobycia  niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

Sylwetka słuchacza
Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w działach rozliczeń podatków dochodowych.

Organizacja procesu dydaktycznego
Kurs ma charakter stacjonarny i obejmuje 33 godziny (w tym 3 godz. egzaminu). Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym – dwa razy w miesiącu. Kurs kończy się egzaminem pisemnym (pytania testowe i zadania sytuacyjne) obejmującym zakres programowy kursu. Uczestnicy kursu, którzy zdali egzamin otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Metodyka prowadzenia zajęć
Proces przyswajania wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
- podręczniki,
- materiały autorskie wykładowców,
- naukę własną słuchacza.

Wiedza przekazana podczas zajęć musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Osoby prowadzące:
Doradcy podatkowy, wieloletni wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: