Strona główna Terminy szkoleń i kursów Specjalista ds. podatku VAT

Specjalista ds. podatku VAT

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-09-28
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1200,- zł od osoby,
brak miejsc

Specjalista ds. podatku VAT


PROGRAM

1. Podatek od wartości dodanej - krótka charakterystyka (wspólnotowe podstawy prawne, polskie uregulowania - systematyka aktów prawnych w zakresie VAT, przedmiot opodatkowania: dostawa towarów i świadczenie usług, import, eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czynności wyłączone z opodatkowania, podatnik VAT (4 godz.)
2. Rozliczenie podatku należnego i naliczonegow transakcjach krajowych - przykłady rozliczeń:
- opodatkowanie sprzedaży - obowiązek podatkowy i podstawa podatkowania, wysokość opodatkowania, zasady raportowania transkcji, itp.
- traksakcje krajowe objęte "odwrotnym obciążeniem", przesłanki objęcia transakcji odwrotnym obciążeniem, zasady rozliczenia, dokumentowania i raportowania po stronie dostawcy oraz nabywcy,
- dokumentowanie obrotu (faktury, kasy rejestrujące, ewidencje VAT, itp.),
- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - warunki, zakres i termin odliczenia podatku, zakazy i ograniczenia przy odliczeniach VAT,
- zasady zwrotu podatku, zwrotu różnicy podatku, prporcjonalne rozliczanie podatku naliczonego oraz korekty podatku naliczonego (16 godz.)
3. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi - identyfikacja czynności, zasady opodatkowania, dokumentowanie, przykłady rozliczeń:
- ustalenie miejsca opodatkowania transakcji,
- eksport i import towarów,
- handel wewnątrzwspólnotowy,
- miejsce świadczenia usług - import usług i usługi świadczone poza terytorium kraju (12 godz.)
4. Procedury szczególne:
- sprzedaż towaró używanych,
- usługi turystyczne,
- drobni przedsiębiorcy (4 godz.)
5. Rozliczenia z urzędem skarbowym - deklaracje i informacje podatkowe; sankcje i kary z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniach VAT (4 godz.)
6. Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej (4 godz.)
7. Egzamin (3 godz.)

 

Liczba godzin: 47 godzin (w tym 3 godziny egzaminu)
System kształcenia: sobotnio-niedzielny (zajęcia w soboty i niedziele, z reguły co dwa tygodnie, w godz. 9.00-13.50, 9.00-15.30)
Czas trwania: ok. 2 miesiące


Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 60% godzin lekcyjnych i pozytywny wynik z egzaminu końcowego (forma pisemna). 
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632). 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: