Strona główna Terminy szkoleń i kursów Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej (E-sprawozdanie finansowe) w świetle zmian prawnych wprowadzonych w 2019 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej (E-sprawozdanie finansowe) w świetle zmian prawnych wprowadzonych w 2019 roku

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej (E-sprawozdanie finansowe) w świetle zmian prawnych wprowadzonych w 2019 roku

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań.
2. Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań?
3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych:
a. sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek - standardowa, mała, micro jednostka;
b. skonsolidowane sprawozdania finansowe;
c. sprawozdania finansowe pozostałych jednostek.
4. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych.
a. zasady (polityka) rachunkowości, nowy zakres merytoryczny według nowelizacji ustawy o rachunkowości
b. powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej
5. Zawartość sprawozdania e-finansowego:
a. elementy sprawozdania finansowego;
b. problemy w konfigurowaniu przyporządkowania informacji do wymogów struktury logicznej;
c. podatkowe podejście do zawartości e-sprawozdania finansowego.
6. Wymogi i obowiązki dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego.
a. obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
b. obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji, 
c. odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.), 
d. obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”. 
7. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem jako element dołączony do rocznego e-sprawozdania finansowego
a. prawidłowość wyboru firmy audytorskiej, 
b. istota pracy biegłego rewidenta a oczekiwania co do wyniku jego pracyc. zasady współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowegod. sprawozdanie biegłego rewidenta w formie elektronicznej
8. Kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?
9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Wykładowca
Marta Kostrzewa - biegły rewident 

  • Uprawnienia Biegłego Rewidenta
  • Licencja Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych
  • Szkolenia związane z aktualnymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości, finansów i podatków
  • Absolwentka SGH, Wydział Finansów i Statystyki

 

Liczba godzin: 6 godz. lekcyjnych 9.00-14.00

Miejsce: ul. Sądowa 5 w Lublinie.  

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: