Strona główna Terminy szkoleń i kursów Stowarzyszenia i fundacje - księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe

Stowarzyszenia i fundacje - księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe

Miasto:
Lublin
Terminy:
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Stowarzyszenia i fundacje - księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe

Cel szkolenia: przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia rachunkowości w stowarzyszeniach bądź fundacjach.
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących i osób mających zamiar podjęcia pracy w stowarzyszeniach lub fundacjach.

Program
1. Podstawowe akty prawne dotyczące stowarzyszeń i fundacji
(zewnętrzne- ustawy i rozporządzenia, wewnętrzne- statut).
2. Rozróżnienie pojęć działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna
oraz działalność gospodarcza.
3. Polityka rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej - przykładowe rozwiązanie.
4. Przychody  z działalności statutowej (darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe)- ewidencja na kontach.
5. Koszty działalności (koszty administracyjne, koszty działalności statutowej, koszty wolontariatu)- ewidencja na kontach.
6. Sprawozdanie finansowe fundacji, stowarzyszenia (zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości).
7. Uproszczona ewidencja księgowa dla jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego- zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 18.12.2015 r.
8. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji.
9. Polityka rachunkowości stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalności gospodarczą - przykładowe rozwiązanie.
10. Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą - przykład.

Wykładowca
Anna Janik – Czop
– biegły rewident, wieloletni główny księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie, wykładowca z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego.

 Liczba godzin: 6 godz. 9.00-13.50
Odpłatność za uczestnictwo (wraz z materiałami szkoleniowymi):

260 zł - członkowie wspierający SKwP z opłaconą składką na rok bieżący
290 zł - pozostałe jednostki

Szkolenie uruchamiane jest w momencie pełnego naboru grupy.

Miejsce szkolenia: budynek przy ul. Sądowej 5, wysoki parter


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: